ZABEZPEČOVACIE SYStemy

     

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Úlohou elektronického zabezpečovacieho systému - EZS je poskytovať informácie o pohybe osôb v zabezpečených priestoroch, poskytovať signalizáciu v prípade narušenia zabezpečených zón. Elektronický zabezpečovací systém  (EZS) tvorí ústredňa, kabeláž alebo bezdrôtovo, čítacie zariadenia a klávesnice, snímacie prvky, komunikačné a signálne prvky. Ústredňa vyhodnocuje signály z jednotlivých prvkov a na základe toho hlási udalosti na mobilný telefón.