PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Systém elektronickej kontroly vstupu, umožní Vám, vašim zamestnancom, obyvateľom bytového domu a ďalším osobám, komfortní vstup vyhradeného priestoru PIN kódu, čipových kariet/príveskov alebo využitím biometrie, všetko s možnosťou ľubovoľného časového obmedzenia vstupu do kontrolovaného priestoru.

Základom kvalitného zabezpečenia prístupu sú bezpečnostné dvere spolu so samozamykacím zámkom, ktorý umožní vstup iba osobám oprávneným k vstupu. Vstup realizujú na základe odomykacích prostriedkov ako je kľúč, prístupový čip/karta, otlačok prsta alebo sú do vchodu vpustený vzdialeným odomknutím zámku pomocou domového telefónu.