O nás

 

O FIRME

Firma PEKOELEKTRO je malá súkromná firma zaoberajúca sa hlavne montážou, rekonštrukciou a údržbou vyhradených technických zariadení ELEKTRICKÝCH (NN) nízkeho napätia do 1000V bez nebezpečenstva výbuchu. AUTOMATIZÁCIOU VÝROBNÝCH PROCESOV, AUTOMATIZÁCIOU DOMOV A BUDOV, SERVISOM - ÚDRŽBOU STROJOV A ZARIADENÍ? ELEKTROINŠTALÁCIAMI, ZABEZPEČOVACOU TECHNIKOU,MONTÁŽOU ELEKTRICKÉHO VYKUROVANIA. Technici firmy PEKOELEKTRO majú bohaté skúsenosti a odborných znalosti z údřzby a výroby strojov. Primárnou oblasťou firmy je Košický kraj, ale aj celé Slovensko. .Politikou firmy PEKOELEKRO je dodávať kvalitnú prácu s veľkým dôrazom na bezpečnosť a úspornú. Spolupracujeme iba zo serióznymi a spoľahlivými dodávateľmi.

 

 

Záruka:

na nami vykonané montážne práce a dodaný materiál poskytujeme záruku v trvaní 24 až 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela. Počas záručnej doby opravíme alebo vymeníme nami montované elektroinštalačné súčiastky, ktoré boli chybne. Počas záručnej dobý poskytujeme servis na nami vykonané práce. Pri neodbornom zásahu alebo zásahom inej osoby záruka padá!              

TOPlist