Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Inteligentné riešenia pre bývanie a priemysel

Úvod


PEKO Elektro
DOMOV    O NÁS    SLUŽBY    CENNÍK   KONTAKT


  

 

 

 

 

Elektroinštalačné

Práce

   

Inteligentné

Domy

  

Elektrické

Kúrenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P r o j e k t 

 D o d á v k a

 I n š t a l á c i a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N á v r h   h a r d v é r u

 P r o g r a m o v a n i e

 V i z u a l i z á c i a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K o n z u l t á c i a

 R e a l i z á c i a

 D o d á v k a

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Priemyselná 

Automatizácia

 

Údržba a

Rekonštrukcia

 

Domáca

Automatizácia

 

N á v r h   h a r d v é r u 

P r o g r a m o v a n i e

V i z u a l i z á c i a

 

A u t o m a t i z á c i a

E l e k t r i c k é   p o h o n y

E l e k t r i c k é   r o z v á d z a č e

 

N á v r h   h a r d v é r u 

P r o g r a m o v a n i e

V i z u a l i z á c i a

     

 

 

 
 
 
 
 
       
 

 

 

PEKO Elektro                   

Služby                  Kontakt

je firma so sídlom v Košiciach, ktorej hlavnou 

činnosťou sú elektroinštaláčne práce, Inteligentné

domy a elektrické vykurovanie.

 

Náš tým je zložený z odborníkov, ktorý majún

dlhoročné skúsenosti v oblasti elektroinštalácií,

Inteligentných domov a elektrického kúrenia

-Elektroinštalačné práce

-Inteligentné domy

-Elektrické vykurovanie

-Zabezpečovacie systémy

-Regulácia kúrenia

-Výroba rozvádzačov

-Automatické brány

-Bleskozvody   

PEKO Elektro

tel: 0948 40 49 24

      0907 59 33 88

e-mail: info@pekoelektro.sk

www.pekoelektro.sk

 


 

TOPlist